Harmonogram ústnej maturitnej skúšky

Otvorenie maturitných skúšok 27.5.2019 o 7:10 h.  v miestnosti U27. Účasť žiakov povinná.