Environmentálny seminár

Kedysi príroda ohrozovala človeka. Dnes však človek ohrozuje prírodu. Medzi prekážky, ktoré sa v prírode najťažšie prekonávajú patrí bariéra medzi myslením jedného a druhého človeka. Hodnotenie momentálneho stavu a krízy prírody a životného prostredia žiaci tried Sexta a Septima priblížili ostatným spolužiakom v rámci Environmentálneho seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 29.4.2019. Venovali sme sa rôznym témam, ako boli: Vplyv priemyslu na životné prostredie, Civilizačné problémy, Odpad je náš poklad, Príroda namiesto chémie, Globálne problémy svetového oceánu, Rozprávka zo súčasnosti o freónoch, Svet nezmeníš – zmeň seba, Hlad a bieda vo svete. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prezentujúcim a veríme, že spoločne využijeme všetky poznatky a rady aj v našom každodennom živote.

Environmentálny seminár