DROGY SÚ CESTA DO TMY

Prevencia má svoje miesto v mnohých oblastiach nášho života. Zo všetkých strán počujeme o prevencii rôznych chorôb, alebo o prevencii kriminality. V oblasti závislostí, resp. návykových látok jej patrí podstatná časť.

 „Drogy sú cesta do tmy “ v znamení tejto myšlienky sa niesol Workshop, ktorý usporiadali na našej škole koordinátori  primárnej protidrogovej prevencie p. Kandráčová a Mgr. Režuchová.

K tejto chúlostivej , no bohužiaľ aktuálnej téme pripravili žiaci našej školy prezentácie , ktoré  11.3.2019 sami  prezentovali  pred svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

TÉMY  PREZENTÁCIÍ :

 1. Drogy nie sú hračka.                        
 2. Svet nezmeníme, zmeňme seba.    
 3. Alkohol metla ľudstva.  Mládež a alkohol.                   
 4. Alkohol  droga č.1 .                             
 5. Hazard so zdravím, bez drog sme slobodní.                            
 6. Zdravý životný štýl.  ( čo získame jeho dodržiavaním , prečo zdravo žiť, čo vlastne zdravý spôsob života môže priniesť?)    
 7. Každý človek sa pýta, čo vlastne droga je  ?             
 8. Cigareta je zbraň, ktorá zabíja dvoma koncami.      
 9. Nástrahy života .
 10. Šport a droga k sebe nepatria – doping a športovec.     
 11. Boj s drogami. Pokúsme sa povedať  nie .                          
 12. Podvodník alkohol. Vedieť povedať nie , hranie rolí Alkohol za volantom  .
 13.  Nedaj sa zlákať drogami,  hranie rolí.
 14.  Príbeh tehotná fajčiarka, hranie rolí.    

Vo svojich prezentáciách žiaci poukázali  na škodlivosti návykových látok ,medzi  ktoré patria drogy, fajčenie, alkohol  a tiež nelátkové závislosti .Oboznámili nás so skutočnosťou , že experimentovanie s týmito látkami je pre mladých ľudí veľmi nebezpečné a môže mať v konečnom dôsledku fatálne následky.

Nechýbala ani prezentácia o zdravom životnom štýle a doping v športe , pri ktorých sa rozpútala živá diskusia. Žiaci septimy si pre nás pripravili pútavé príbehy na témy „ Nedaj sa zlákať drogami  “ a „  Tehotná fajčiarka“ .

O nové poznatky v oblasti drogovej prevencie nás obohatili aj pracovníci SOŠ PZ v Košiciach  kpt . Mikolaj  so svojou kolegyňou , ktorí k nám zavítali na  besedu s témou : „Škodlivosť návykových látok a trestnoprávna zodpovednosť pri drogovej trestnej činnosti.“

Cieľom nášho Workshopu bolo poukázať na to , aké  sú  drogy  nebezpečné sú tu, ale dá sa im vyhnúť. Proti drogám neexistuje žiadna očkovacia látka, všetko je o rodine, výchove a komunikácií. Primárna prevencia závislostí má za cieľ čo najviac znížiť dopyt po drogách , aj to aby drogy neboli vyhľadávané a konzumované a aby nebol dôvod ich vyhľadávať a konzumovať. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si pripravili prezentácie, p. učiteľke Jakubíkovej a Bilecovej , ktoré boli nápomocné pri príprave žiakov. Tiež sa chceme poďakovať pracovníkom SOŠ PZ v Košiciach , ktorí k nám ochotne  zavítali  na besedu.

Svoju cestu si sami tvoríme , vymýšľame, žijeme. Niekedy zablúdime, zídeme z cesty, nájdeme sa v slepej uličke, ale treba nájsť odvahu vrátiť sa a pokračovať vo vytýčenom smere. Na ceste našim životom nás môže stretnúť šikana, drogy, fajčenie, zlí kamaráti , krízy , konflikty, stresové situácie.

„Najlepšou obranou proti nástrahám života je vybudovať si svoju osobnosť a stále ju zdokonaľovať.“

Koordinátori PP Kandráčová, Režuchová    

DROGY SÚ CESTA DO TMY