ENTER pre SSŠŠKE

Zariadenie micro:bit je programovateľný mikropočítač a je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy. Jej primárnym cieľom …

Rudolf Urban

Kariéru začal v roku 1998 v 1.FC Košice. Pôsobil postupne v 12 kluboch  štyroch krajín (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).  1-krát  získal majstrovský …