Srdiečkový deň

Deň Sv. Valentína oslavili aj žiaci SSŠŠ Užhorodská ako Srdiečkový deň. Prostredníctvom pošty, ktorú zrealizovala žiacka študentská rada, boli žiakom doručené …