Pondelok Utorok – Piatok
príma – kvarta
Utorok – Piatok
kvinta – oktáva
1. hodina7:05 – 7:501.  hodinašp. príprava1. hodina7:05 – 7:50
2. hodina 8:00 – 8:45 2. hodinašp. príprava2. hodina 8:00 – 8:45
3. hodina8:55 – 9:403. hodina presun do školy3. hodina8:55 – 9:40
4. hodina 10:00 – 10:45 4. hodina 9:45 – 10:304. hodina šp. príprava
5. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 10:40 – 11:25
5. hodinašp. príprava
PRI – KVA, KVI + OKTOBED6. hodina11:35 – 12:206. hodina presun do školy
6. hodina 11:45 – 12:30 OBED OBED
SEX- SEP
OBED 7. hodina 12:45 – 13:30 7. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina12:15 – 13:00 8. hodina 13:40 – 14:20 8. hodina 13:40 – 14:20
8. hodina13:05 – 13:45
8.-9. hodina 13:05 – 14:25