Podmienky ÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk

Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Ústna časťPFIČ
známka 1, 2, 3 + viac ako 33% alebo viac ako 25%
A známka 1, 2, 3 + viac ako 33% + menej ako 25%
B známka 1, 2, 3 + menej ako 33% +viac ako 25%
známka 4 + viac ako 33% +viac ako 25%

Matematika

Z matematiky bude musieť získať viac ako 25 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS aspoň na známku dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS na známku dostatočný.

Ústna časť
známka 1, 2, 3 + viac ako 25%
známka 4 + viac ako 33%

Podmienky NEÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk

Ústna časť PFIČ
známka 1, 2, 3 + menej ako 33% + menej ako 25%
známka 4 + menej ako 33% + menej ako 25%

Matematika

Ústna časť
známka 1, 2, 3 + menej ako 25%
známka 4 + menej ako 33%

Opakovanie MS

·        Podať žiadosť o povolenie MS

·        Každá časť sa môže opakovať 2 x

·        MS ukončiť do 3 rokov od dátumu ukončenia štúdia – máj 2020

Ak žiak neúspešne vykoná  EČ alebo PFIČ MS stále ide na ústnu časť MS!

Skratky: 

  • MS – maturitná skúška
  • EČ – externá časť
  • PFIČ – písomná forma internej časti