Údaje o škole

Názov školy: Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice

Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice

e-mail:  info@sssske.sk

web: www.sssske.sk

DIČ: 2022181942

IČO: 35575182

IBAN školskej jedálne: SK52 5600 0000 0005 0191 1005

IBAN pre rodičov na úhradu školného: SK10 5600 0000 0004 3712 4006

Zriaďovateľ: SŠG, s.r.o, Užhorodská 39, 040 11 Košice

Kontakty

Mgr. Pavol Blaško riaditeľ školy blasko@sssske.sk+421 915 865 378
(+421) 055 / 685 35 95
Mgr. Jana Mišinská zástupca riaditeľa školy misinska@sssske.sk+421 902 034 081
(+421) 055 / 685 35 51 
PaedDr. Helena Vargová zástupca riaditeľa školy pre pedagogický činnosť vargova@sssske.sk(+421) 055 / 685 35 51
Mgr. Martin Kopejtko zástupca riaditeľa školy pre športovú činnosť        kopejtko@sssske.sk(+421) 055 / 685 35 95  
Ing. Miriam Banikováadministratívny pracovníkbanikova.ssss@gmail.com(+421) 055 / 685 35 95
PaedDr. Ľubica Tkáčovávychovný poradcatkacova.ssss@gmail.com(+421) 055 / 685 37 86
zborovňa (+421) 055 / 685 37 86
ekonomický úsek          +421 905 487 464
Školská jedáleň pri ZŠ                       (+421) 055/ 6460050
odhlasovanie, prihlasovanie na stravu v Školskej jedálni aj cez sms  na číslo+421 907 516 368